Adnow

Cố đô Huế từng là kinh đô của triều đại nhà Nguyễn (1802-1945) – vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Không như các cố đô của các triều đại trước, cố đô Huế vẫn còn rất nhiều các công trình kiến trúc ghi dấu ấn của vương triều hưng thịnh xưa kia.

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/vue_paronamique_citadelle_Hue.jpg

Bên dòng sông Hương

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/riviere_des_parfums.jpg

Quang cảnh  phía sau cổng thành

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/vue_ensemble_1.jpg

Nhìn từ trên cao

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/vue_ensemble_2.jpg

Một cổng vào

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/arc_de_triomphe_et_tribunes.jpg

Thêm một cổng khác

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/grande_portique_et_tribunes.jpg

Một lối đi trong điện Cần Chánh

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/traversee_decoree_palais_CanChanh.jpg

Nơi trưng bày những hiện vật của quan khách

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/galeries_des_cadeaux.jpg

Những hiện vật trong cung

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux1.jpg

Những hiện vật quý giá

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interi eur_palais_exposition_des_cadeaux4.jpg

Toàn cảnh trang trí những hiện vật quý giá

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux2.jpg

Đỉnh lư trầm

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux3.jpg

Ðoàn hát Nam Ðịnh

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/troupe_theatrale_de_Nam-Dinh.jpg

Nhóm nhạc sĩ của một dân tộc thiểu số

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/danseurs_Mois.jpg

Ðoàn vũ công miền Nam

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/danseuses_du_Sud-Annam.jpg

Ðoàn vũ công của Vinh và Thanh Hóa

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/danseuses_Vinh_et_Thanh-Hoa.jpg

Phía bên trong cửa Ngọ Môn

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_porte_Ngo_Mon.jpg

Bá quan lễ lạy khi vào tới điện Cần Chánh

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/LAYs_preliminaires_au_palais_CanChanh1.jpg

Bá quan hành lễ khi vào tới điện Cần Chánh

http://nguyentl.fre e.fr/autrefois/quarantenaire-kd/LAYs_preliminaires_au_palais_CanChanh2.jpg

Bá quan hành lễ khi vào tới điện Thái Hòa

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/grand_LAYs_au_palais_de_ThaiHoa.jpg

Vua Khải Ðịnh đang dùng cơm trưa ở điện Cần Chánh

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/dejeuner_KD_au_Palais_CanChanh.jpg

Vua đãi cơm chiều cho bá quan ở điện Cần Chánh

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/diner_donne_aux_mandarins_Palais_CanChanh.jpg

Ðiện Thái Hòa

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/palais_Thai_Hoa.jpg

Thuyền của Thái Hậu và các bà phi đi xem đua thuyền

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/regates_chaloupe_Reines-Meres_et_Reines.jpg

Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai) và một viên quan

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/Prince_Bao_Dai _et_ministre_de_la_guerre.jpg

Lễ an táng của vua Khải Ðịnh 
Vào những ngày 29-30-31 tháng 1 năm 1926 (dựa theo ngày tháng ghi trên hình)
Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Grands_personnages_assistant_a_la_levee_du_corps.jpg

Lễ động quan ở điện Cần Chánh

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Levee_du_corps_au_Palais_de_Can_Thanh.jpg

Vua Bảo Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Prince_Bao_Dai_en_costume_de_deuil_devant_le_corbillard.jpg

Kiệu tang

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Char_funebre.jpg

Ðoàn đưa đám (tang) đi ra cổng thành

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Passage_du_cortege_funebre_par_le_Mirador.jpg

Ðoàn đưa đám

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Bannieres_funebres.jpg

Kiệu tang

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Corbillard.jpg

Tấm triệu ghi tên họ và chức tước của Vua

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Panneau_portant_inscription_du_titre_posthume_du_roi.jpg

Ðoàn Quý Sư tiếp dẫn hương linh nhà vua

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Deux_tours_en_papier_dore_et_argente_avec_avec_les_bonzes.jpg

 Ðàn voi đi mở đường

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Elephants_precedant_le_cortege.jpg

Ðoàn hát

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Groupe_des_acteurs.jpg

Lồng đèn giấy

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Lanternes_en_papier.jpg

Lồng đèn giấy

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Lanternes_en_papier_representant_la_grande_ourse.jpg

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Passage_du_cortege_sur_la_route_Chau-E_1.jpg

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Passage_du_cortege_sur_la_route_Chau-E_2.jpg

Vọng bái trên đường đi

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Ceremonie_celebree_a_mi_chemin.jpg

Ðến nhà trạm trước lăng

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Arrivee_au_pavillon_installe_devant_le_tombeau.jpg

Vào lăng

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Entree_du_cortege_au_tombeau.jpg

Đưa quan tài vào lăng

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Transport_du_cercueil_au_tombeau.jpg

Toàn cảnh lăng vua Khải Định

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Vue_general_du_tombeau.jpg

Ðồ mã (xe cộ, nhà cửa,… bằng giấy)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Reproduction_en_papier_des_vehicules_et_chaloupes.jpg

Ðiện Kiến Trung làm bằng giấy

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Reproduction_en_papier_du_palais_deumeure_de_Kien_Trung.jpg

Ðốt đồ mã (cho vua dùng ở thế giới bên kia !)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Incineration_des_objets_de_culte.jpg

Dân chúng lũ lượt đi xem trên sông Hương

http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Spectateurs_en_sampan_sur_la_riviere_Huong_Giang.jpg

(Sưu tầm)