Adnow

Những công trình kiến trúc cổ kính mang đậm phong vị riêng của xứ Huế được tái hiện chân thực qua loạt ảnh quý giá trên LIFE về Cố đô Huế trước năm 1945.

Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 1.
Tháp Phước Duyên của chùa Thiên Mụ, một công trình biểu tượng của Cố đô Huế xưa. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 2.
Cánh cổng bên phải Hiển Lâm Các, nhìn từ sân trước Thế Miếu trong Hoàng thành Huế. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 3.
Một cánh cổng của Kinh thành Huế. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 4.
Cổng Viện Cơ Mật trong Kinh thành. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 5.
Một góc Đại Nội. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 6.
Lối vào tòa Bửu Thành trong lăng vua Thiệu Trị. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 7.
Sông Đông Ba, phía xa là cầu Đông Ba. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 8.
Hồ Lưu Khiêm và Xung Khiêm Tạ ở lăng vua Tự Đức. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 9.
Ngọ Môn, cổng chính Hoàng thành Huế. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 10.
Nhà bia của lăng vua Tự Đức. Ảnh: LIFE
Cố đô Huế xưa đẹp mê mẩn qua loạt ảnh hiếm của LIFE - Ảnh 11.
Các thiếu nữ trong một gia đình quyền quý ở Huế. Ảnh: LIFE

(Sưu tầm Internet)